Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2015

zurow
9627 289d
Reposted fromnezzmusic nezzmusic viaaaaddicted aaaddicted
zurow
5953 7434
Reposted fromNotYours NotYours viaaaaddicted aaaddicted
zurow
4196 7233 500
Reposted fromCattleya Cattleya viatwice twice

March 11 2015

4330 1c81

luteylumi:

This speaks to me on an emotional level.

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viaaaaddicted aaaddicted
zurow

March 03 2015

6598 ec01
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viamuviell muviell
8725 2b1e 500
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viatwice twice
1031 2026
Reposted fromtwice twice
zurow
Reposted fromcouples couples viatwice twice
zurow
4300 2730
Reposted fromunr-eal unr-eal viamrslovett mrslovett
0991 265f 500
Reposted fromtwice twice
zurow
1711 6db0 500
Reposted frompeper peper viamuviell muviell
zurow
7303 4d51
Reposted fromitcouldbeworse itcouldbeworse viatwice twice
4751 b310 500
Reposted fromtwice twice
zurow
8047 23b5
Reposted fromrisky risky viatwice twice
6982 f2e0
Reposted fromamatore amatore viatwice twice
zurow
2796 1242 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viamuviell muviell
zurow
Jestem typem depresyjnym i neurotycznym. Ze skłonnościami do autodestrukcji. Zdarzają się dni, kiedy budzę się i nie chcę ani nie mogę wstać z łóżka. Bo jest ciemno, bo pada deszcz, bo jest mgła, bo jest zimno, bo wszystko jest kompletnie bez sensu, bo jestem stary, bo jestem brzydki, bo nikt mnie nie kocha, nikt nie ma dla mnie czasu i nikt nie rozumie.
— Arek Jakubik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatwice twice
7056 e696 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl